Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3154 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9883 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9685 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9679 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 8047 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'exposició pública de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7222 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6742 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6019 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3252 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3251 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'exposició pública del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2019