Edictes del BOP

Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 8047 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'exposició pública de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7222 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6742 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6019 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3252 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3251 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'exposició pública del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 1993 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'exposició pública d'un plec de clàusules
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 154 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10754 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'exposició pública de l'expedient d'habilitació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10753 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals i reglaments