Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 161-0 Edicte: 7357 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Informació pública d'un expedient de modificació de crédits
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7212 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6418 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6068 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del sector SAU-2 camí de Sant Mori a Valldevià
Exercici: 2021 Bop: 131-0 Edicte: 6064 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Nomenament de personal funcionari
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4975 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació definitiva del Pressupost municipal per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4973 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Informació pública de la Plantilla de personal de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 3146 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació de les bases reguladores d'un procés selectiu
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2891 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Colomers, Garrigoles i Vilopriu
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2556 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Colomers, Garrigoles i Vilopriu